top of page
NERF

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय फोरम (NERF) मा भारतका निम्न राज्यहरू समावेश छन्: 

  • मणिपुर

  • नागाल्याण्ड

  • अरुणाचल प्रदेश

  • मेघालय

  • त्रिपुरा

  • असम।

 

अहिले मणिपुर र नागाल्याण्डमा बैठकहरू भइरहेका छन्।

bottom of page