top of page

सदस्यता सर्वेक्षण

एपीएफ सहमत भयो  नेपालमा सम्पन्न APF बैठकमा APF सदस्यता सर्वेक्षण 2017 सिर्जना गर्नुहोस्।  

APF समुदायका सबै सदस्यहरूलाई मार्फत आफ्नो इनपुट प्रदान गर्न हार्दिक अनुरोध गरिन्छ  निम्न अनलाइन सदस्यता सर्वेक्षण  फारम:

https://forms.gle/j1PZLWeu79tLzPVEA

यदि तपाइँ तपाइँको इनपुट पेश गर्दा कुनै समस्या सामना गर्नुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।


धन्यवाद 


एपीएफ जनसम्पर्क कार्यदल

इमेल: pr@apfna.org

bottom of page